โพส์เมื่อ: 29 มี.ค 2560 15:58:28 น. ดู 4,203 ครั้ง

รถติดแก๊ส ย่อมมีผลเสียต่อเครื่องยนต์มากกว่าน้ำมัน เนื่องจาก แก๊สนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับรถยนต์โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงควรมีการดูและรถติดแก๊สอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานให้แก่รถที่ติดแก๊สได้มาก
 1. ควรตรวจรถหากลิ่นแก๊สรั่วสม่ำเสมอ และตรวจรถตามระยะเวลาที่กำหนดของรถแต่ล่ะรุ่น
 2. ใช้สารหล่อเย็นที่มีคุณภาพดี และหมั่นเช็คระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ ถ้าผิดปกติให้นำรถไปตรวจหาสาเหตุ
 3. หมั่นตรวจสอบรอยหยดของน้ำหรือน้ำมันที่พื้นเมื่อน้ำรถออกไปใช้งาน
 4. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน
 5. ตวจเช็คและทำความสะอาดใส่กรองอากาศทุกๆ 5,000 กิโลเมตร
 6. เปลี่ยนหัวเทียนทุก 20,000 กม.(1ปี) และทุก 20,000-30,000 กม.ควรถ่ายน้ำมันแก๊ส(ขี้แก๊ส)และล้างหม้อต้ม
 7. ตรวจเช็คและตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุก 40,000-60,000 กม. บ่าวาล์วไอเสียของรถติดแก๊ส LPG ควรจะใช้น้ำมันสลับกับการใช้แก๊ส เพื่อให้น้ำมันไปเครือบบ่าวาล์วบ้าง ซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
 8. เช็คสภาพความสมบูรณ์ของหม้อต้มโดยการล้างหม้อต้มทุก 12-18เดือน (อายุการใช้งานปกติไม่เกิน 100,000 กม.)
 9. เช็คสภาพหรือเปลียนติ๊กแก๊ส,ติ๊กน้ำมันทุกๆ 30,000 – 50,000 กม. (3ปี)
 10. ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของแก๊สเป็นประจำ สามารถทำเองได้โดยใช้น้ำสบู่หยอดตามข้อต่อจุดต่างๆในขณะที่ระบบเปิดทำงานอยู่ เพื่อเช็คการรั่วซึมของแก๊ส หรือเข้ารับการตรวจในศูนย์ติดตั้งแก๊ส
 11. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีไงน้อยกว่า 1 ส่วน 4 ถัง
 • เป็นพลังงานสำรองกรณีแก๊สหมด
 • ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ำมัน
 • ป้องกันปั๊มจ่ายน้ำมันเสียหาย
 1. ใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อน และหลังจากการใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
 2. กรณีจอดรถไม่ได้ใช้หลายวัน ให้ดับเครื่องยนต์ ด้วยระบบน้ำมัน เพื่อให้หัวฉีด กระบอกสูบและห้องเผาไหม้ ฯลฯ แห้งเกินไป
 3. เข้าตรวจเช็คตามที่อู่หรือศูนย์บริการที่ติดตั้งระบบแก๊สตามกำหนด
 4. ควรเติมแก๊สจากสถานีบริการทีมีมาตรฐาน
 5. ห้ามต่อพ่วงกับถึงแก๊สบ้าน โดยใช้ 3ทางและวาล์วเปิด-ปิด
 6. ให้ระมัดระวังการเกิด Back Fire  ในระบบ Mixer อย่าขับรถแบบรุนแรงหรือเหยียบคันเร่งเฉียบพลัน
อย่าปรับใช้แก๊สบางเกินไป จะทำให้ห้องเครื่องมีความร้อนสูงเกินไป