โพส์เมื่อ: 29 มี.ค 2560 15:40:36 น. ดู 2,848 ครั้ง
สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนน สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นระบบเบรก จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากระบบเบรกไม่ทำงาน? และเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เราควรดูแลรักษาระบบเบรกให้ถูกต้อง เพื่อให้เบรกมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา
การตวรสอบและเติมน้ำมันเบรก น้ำมันเบรกเป็นส่วนประกอบสำคุญอย่างหนึ่งในการเบรกฉะนั้น จึงควรตรวจสอบให้อยู่ในระดับพอดีเสมอ หากปล่อยให้น้ำมันเบรกแห้งหรือรั่วไหลออกไปจนหมดหรือเหลือน้อย การเบรกอาจไม่มีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดอุบัติเหคุได้
ขั้นตอนการเติมน้ำมันเบรก
  1. เปิดฝากระโปรงรถแล้วตรวจเช็กระดับของน้ำมันเบรกในถ้วยน้ำมันเบรก ซึ่งจะติดอยู่บริเวณชิดกับตัวถังรถในส่วนที่ติดกับกระจก ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ที่ระดับ Max ก็ยังไม่ต้องเติมน้ำมันเบรก แต่ถ้าอยู่ที่ Min ต้องเติมน้ำมันเบรกให้ถึงเส้น Max
  2. ห้ามเติมน้ำมันเบรกเกินระดับ Max เพราะจะทำให้น้ำมันเบรกกระฉอกเวลารถวิ่ง ซึ่งน้ำมันเบรกจะทำปฏิกิริยากับสีรถหรือบริเวณใกล้เคียงให้เสียหายได้
  3. ก่อนเปิดฝาน้ำมันเบรกให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณฝาปิด-เปิด ให้สะอาด เพื่อป้องกันเม็ดทราย หรือละอองต่างๆ ตกลงไป ซึ่งอาจทำให้ระบบเบรกเสียหายได้
  4. ปิดฝาให้เรียบร้อย อย่าลืม ก่อนปิดฝาต้องทำความสะอาดบริเวณฝาปิดถ้วยน้ำมันเบรกด้วย
  5. การดูแลรักษาระดับน้ำมันเบรกและเติมน้ำมันเบรก ให้ดูทุกๆ 3 วัน อย่าทิ้งให้นาน เพราะปริมาณน้ำมันเบรกจะลดลงในการใช้งานทุกครั้ง จึงต้องหมั่นดูแล
ข้อควรระวัง
น้ำมันเบรกสามารถทำปฏิกิริยากับสีรถได้ ฉะนั้น เมื่อทำหกหรือหยดลงบริเวณตัวถังรถ ควรรีบเช็ดให้แห้งทันที อย่าปล่อยไว้ เพราะจะทำให้สีถลอกได้ และห้ามวางขวดน้ำมันเบรกบนฝากระโปรงรถ ควรจะมีการเช็กถึงคุณสมบัติของน้ำมันเบรก เมื่อรถยนต์วิ่งได้ประมาณ 10,000 กิโลเมตร และเช็กทุก 10,000 กิโลเมตร จนถึง 40,000 กิโลเมตร จึงถ่ายน้ำมันเบรกเก่าออก แล้วเติมน้ำมันเบรกใหม่ลงไปแทนที่
 
เรียบเรียงโดย Karshine
ขอขอคุณข้อมูลจาก weekly lisa